Molecular Pathology Türkçe

Moleküler Patoloji yöntemleri, hastalık tanısı, gelişim mekanizması, tedaviyi belirleme alanlarında patologlara yeni açılımlar sağlarken, yeni görev ve sorumluluklar da yüklüyor. Hastalarımızın tanısında işlevinin giderek genişleyeceğini öngörmenin zor olmadığı bu alanda yazılmış ve Cambridge University Press tarafından basılmış olan olan “Molecular Pathology” kitabını Türkçe’ye çevirerek, sunuyoruz.

Fiyat için arayınız:
+90 532 214 43 16

Kategoriler:

Yazar Hakkında

Sülen Sarıoğlu

Sülen Sarıoğlu

İÇİNDEKİLER

 1. Moleküler patolojiye giriş
 2. Hücresel işlevin moleküler düzenlenmesi
 3. Tanısal histopatoloji, sitopatoloji ve klinik yönetim de moleküler tekniklerin pratik uygulamaları
 4. Flöresan ve non-flöresan in situ hibridizasyon
 5. Polimeraz zincir reaksiyonun moleküler patoloji için klinik uygulamaları
 6. Mikroarrayler rutin “altın zaman” için kullanım için hazır mı?
 7. Doku mikroarrayleri
 8. Sekanslama
 9. Kolorekral kanserde mikrosatellit instabilite
 10. Mutasyon analizi
 11. Meme tümörleri
 12. Kadın genital sistem tümörleri
 13. Erkek ürogenital sistem tümörleri
 14. Gastrointestinal sistem tümörleri
 15. Yumuşak doku, kemik ve deri tümörleri
 16. Kardiyo-torasik tümörler
 17. Endokrin sistem tümörleri
 18. Lenf düğümünün hematolojik maligniteleri
 19. Pediatrik tümörler
 20. Seröz efüzyonlar
 21. Moleküler patolojinin akademik uygulamaları ve geleceği

YAZARLAR

Uzm. Dr. Anıl Aysal Ağalar
Uzm. Dr. Canan Fırat
Uzm. Dr. Gülen Gül
Uzm. Dr. Sümeyye Ekmekçi
Yrd. Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli
Yrd. Doç. Dr. Yasemen Adalı
Yrd. Dr. Özge Ertener Çokbankır
Doç. Dr. Duygu Gürel
Doç. Dr. Merih Güray Durak
Doç. Dr. Ş. Mehtat Ünlü
Prof. Dr. Banu Lebe
Prof. Dr. Burçin Tuna
Prof. Dr. Emine Çağnur Ulukuş
Prof. Dr. Erdener Özer
Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu
Prof. Dr. Özgül Sağol
Prof. Dr. Sermin Özkal
Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu


EDİTÖR

Prof. Dr. Sülen SARIOĞLU

Değerli Meslektaşlarım,

sulenhoca_fotoHastalarımıza en doğru tanıyı sunma çabamız, kullanabildiğimiz yöntemlerin her gün gelişmesi ile hedefine daha çok yaklaşıyor. Moleküler Patoloji yöntemleri, hastalık tanısı, gelişim mekanizması, tedaviyi belirleme alanlarında patologlara yeni açılımlar sağlarken, yeni görev ve sorumluluklar da yüklüyor. Hastalarımızın tanısında işlevinin giderek genişleyeceğini öngörmenin zor olmadığı bu alanda yazılmış ve Cambridge University Press tarafından basılmış olan olan “Molecular Pathology” kitabını Türkçe’ye çevirerek, sunuyoruz.

Kitap, moleküler patolojinin içeriğini, normal hücre işlevini, moleküler patoloji yöntemlerini tartışan bölümlerin ardından sistemik yaklaşımla organ sistemlerindeki tanısal süreçleri içeriyor ve moleküler patolojinin geleceği üzerinde yorumlara yer vererek sonlanıyor. Birçok önemli yöntemi, bunların uygulama alanlarını, etkin ve güvenilir kullanımlarını tanımlayan kitap, bu konuda bilgi edinmek isteyen tüm hekimler için de çok yararlı olabilecek nitelikte.

Her ne kadar kitabı en kısa sürede çevirip yayınlamaya özen göstermiş olsak da, bazı hastalık sınıflamalarının güncel olmadığını, çevirmen olarak metnin aslına sadık kalmak zorunda olmamızdan dolayı bunları güncelleyemediğimizi vurgulamak istiyorum. Örneğin yumuşak doku ve lenfoma sınıflama ve terminolojisinde güncel sınıflamalar ile uyumsuz başlıklar bulunmaktadır.

Çevirmen olmayı, çok sayıdaki işlerini erteleyerek kabul eden ve özellikle çevirilerini zamanında hatta zamanından önce tamamlayan tüm çevirmenlere, çeviride gösterdikleri özene sonsuz teşekkür ediyorum. Yardımcı editör Uzm Dr Canan Fırat’a, kitapla ilgili her tür desteği sağlayan O’Tıp Kitabevi’ne ve dizgiyi gerçekleştiren Klişe Ajans’a da çok teşekkürler.

Kitabın patologlara, moleküler patoloji yöntemlerini içeren patoloji raporlarına dayanarak hasta tedavisini planlayan ve uygulayan tüm hekimlere, bu tanı ve tedavi sayesinde hastalıklarını yenmeye çalışan tüm hastalarımıza yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr Sülen Sarıoğlu