Pediatrik Tümör Patolojisi

Son yıllarda tüm Avrupa ülkelerinde ve ABD’de Pediatri ve Pediatrik cerrahi dallarındaki yeni gelişmeler Pediatrik Patoloji alanında da bilgi ve deneyimlerin artmasına neden olmuştur. Bu kitabın yazılma amacı; pediatrik tümörlerin pediatrik yaş grubuna özel olması ve erişkin tümörlerinden farklılık gösteren bu tümörlerin genel morfolojik özellikleri hakkında farkındalık yaratmaktır.

Fiyat için arayınız:
+90 532 214 43 16

Kategoriler:

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Diclehan Orhan

Prof. Dr. Diclehan Orhan

İÇİNDEKİLER

  • ÇOCUKLUK ÇAĞI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
  • ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFOMALARI
  • PERİFERAL NÖROBLASTİK TÜMÖRLER
  • ÇOCUKLUK ÇAĞI BÖBREK TÜMÖRLERİ
  • ÇOCUKLUK ÇAĞI KARACİĞER TÜMÖRLERİ
  • ÇOCUKLUK ÇAĞI YUMUŞAK DOKU VE KEMİK TÜMÖRLERİ
  • GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER
  • RETİNOBLASTOM
  • LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ
  • ÇOCUKLUK ÇAĞININ DİĞER TÜMÖRLERİ

-GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER
-ADRENOKORTİKAL, PANKREAS, TİROİD VE PARATİROİD BEZLERİNİN TÜMÖRLERİ
-NAZOFARİNKS KARSİNOMLARI

BÖLÜM YAZARLARI

Prof.Dr. Aylin Okçu Heper
Prof.Dr. Aylar Poyraz
Prof.Dr. Diclehan Orhan
Prof.Dr. Erdener Özer
Uzm.Dr. Esra Karakuş
Doç.Dr. Gülden Diniz
Prof.Dr. Nagihan Yalçın
Doç.Dr. Nil Çomunoğlu
Uzm.Dr. Nilüfer Arda
Yrd.Doç.Dr. Pinar Karabağlı
Uzm.Dr. Serap Toru
Prof.Dr. Sergülen Dervişoğlu
Yrd.Doç.Dr. Şebnem Ayva


EDİTÖR

Prof. Dr. Diclehan Orhan

Son yıllarda tüm Avrupa ülkelerinde ve ABD’de Pediatri ve Pediatrik cerrahi dallarındaki yeni gelişmeler Pediatrik Patoloji alanında da bilgi ve deneyimlerin artmasına neden olmuştur. Bu kitabın yazılma amacı; pediatrik tümörlerin pediatrik yaş grubuna özel olması ve erişkin tümörlerinden farklılık gösteren bu tümörlerin genel morfolojik özellikleri hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu kitapta pediatrik yaş grubuna özel, sık rastlanan tümörler anlatılmış olup kitabın ileri baskılarında daha nadir görülen tümörlerine detaylı yer verilecektir. Ülkemizde çoğu Patoloji Departmanında pediatrik olgular Pediatrik Patoloji alanında uzmanlaşmış  patologlar tarafından değil, organ ve sistem dağılımı içinde incelendiğinden  tüm meslektaşlarımız pediatrik tümörlerle karşılaşmaktadır. Pediatrik Patoloji alanında eğitim görmemiş, ancak bu konuya özel ilgi duyan meslektaşlarımız  da bulunmaktadır. Bu kitap ile birlikte ülkemizden pediatrik yaş grubu tümörlerini kapsayan geniş histopatolojik seriler oluşturulup detaylı çalışmaların planlanacağını ümit ediyorum.

Bilindiği üzere günümüzde bilgi çok hızlı gelişmekte, değişmekte ve yayılmaktadır. Bu sebepledir ki, bilginin güncellenmesi bilginin kendisi kadar önemli hale gelmiştir. Güncel bilgilerin değerli meslektaşlarımızca tarafımıza iletilmesi halinde, bu kitap güncel kalabilecek  ve uzun yıllar yeni baskılar yaparak yazılma amacına hizmet edebilecektir. Tüm meslektaşlarımızdan değerli katkılarını bekliyoruz.

Bu farkındalıkla hareket eden Patoloji Dernekleri Federasyonu Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma grubu üyeleri, kitabın hazırlık ve yazımı esnasında hiç bir emeklerini sakınmamışlardır. Bu kitap onların emek ve birikimlerinin ürünüdür.

Bu vesile ile, özellikle Pediatrik Patoloji alanında çalışmaya başladığım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Pediatrik Patoloji Ünitesindeki hocalarım Prof. Dr. Melda Çağlar ve Prof. Dr. Gülsev Kale’ye bana verdikleri eğitim için, tüm bölüm çalışanlarına da sağladıkları çalışma ortamı için teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, Pediatrik Patoloji ileri derece kurslarını veren International Pediatrik Pathology Association üyesi hocalarıma tüm bilimsel katkıları için sonsuz teşekkürler.

Bu kitabın basılması için desteğini ve işbirliğini esirgemeyen Sayın Samuray Atacan’a ve O’TIP kitabevine tüm katkıları için teşekkür ediyorum.

Akademik çalışma hayatının tüm zorluklarını yakından bilen ve bana destek olan eşim Prof. Dr. Mehmet Orhan’ın ve çocuklarımın bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayışa minnettarım.

Bu kitabın, pediatrik onkoloji hastalarının doğru tanı alması için tüm meslektaşlarımıza katkıda bulunması dileğiyle.