Baş Boyun Patolojisi – TÜKENDİ

Kitap; Kulak Burun Boğaz, Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Medikal ve Radyasyon Onkoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık öğrencisi ve uzmanları ile, Diş Hekimi ve Çene Cerrahi uzmanlık öğrencileri ve uzmanları için yararlı olabilir. Kitabın patoloji uzmanlık öğrencilerine, patoloji uzmanlarına, baş boyun bölgesi patolojisine ilgi ve gereksinim duyan hekimlere ve en önemlisi de kitaptan yararlanan hekimler tarafından tanı konulan ve tedavi edilen hastalara yararlı olmasını diliyorum.

Fiyat için arayınız:
+90 532 214 43 16

Kategoriler:

Yazar Hakkında

Sülen Sarıoğlu

Sülen Sarıoğlu

İÇİNDEKİLER

 1. Burun ve Paranazal Sinüsler
 2. Nazofarenks
 3. Ağız Boşluğu ve Orofarenks
 4. Odontojen Lezyonlar
 5. Çene Lezyonları
 6. Larinks ve Hipofarenks
 7. Tükürük Bezleri
 8. Kulak ve Hastalıkları
 9. Boyun
 10. Skuamöz Hücreli Karsinom
 11. Makroskopik Değerlendirme
 12. Sitoloji

BÖLÜM EDİTÖRLERİ ve YAZARLAR

Yar. Doç. Dr. Arbil Açıkalın
Prof. Dr. Mustafa Fuat Açıkalın
Yar. Doç. Dr. Nihan Aksakallı
Yar. Doç. Dr. Rabia Arpacı 
Prof. Dr. Özlem Canöz 
Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy
Prof. Dr. Şahande Elagöz
Doç. Dr. Demet Etit
Doç. Dr. Ünsal Han
Doç. Dr. Sema Hücümenoğlu
Uzm Dr. Fulya Köybaşıoğlu
Doç. Dr. Sezer Kulaçoğlu
Doç. Dr. Ali Kurt
Uzm. Dr. Ülkü Küçük
Prof. Dr. Vakur Olgaç
Uzm. Dr. İrem Onur
Prof. Dr. Reşat Özercan
Prof. Dr. Arzu Ruacan
Doç. Dr. Özlem Saraydaroğlu
Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu
Yar. Doç. Dr. Hamide Sayar
Prof. Dr. Selda Seçkin
Yar. Doç. Dr. Merva Soluk Tekkeşin
Yar. Doç. Dr. Ersin Tuncer 
Doç. Dr. İlknur Türkmen
Prof. Dr. Aysun Uğuz
Doç. Dr. Mehtat Ünlü

EDİTÖR

Prof. Dr. Sülen SARIOĞLU

Baş Boyun Patolojisi kitabı uzun soluklu bir planlamanın sonucunda oluşmuştur. Bu kitap “Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş Boyun Patolojisi Çalışma Grubu” üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

Baş boyun bölgesi her patoloğun mutlaka materyalleri ile karşılaşacağı bir alandır. Editörlüğünü üstlendiğim bu kitap 12 bölümden oluşmakta olup her bölümün ayrıca bir editörü bulunmaktadır.

Yazım 28 yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitapta makroskopi yöntemleri ve sitoloji ayrı bölümler şeklinde yer almaktadır.

Kitap; Kulak Burun Boğaz, Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Medikal ve Radyasyon Onkoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık öğrencisi ve uzmanları ile, Diş Hekimi ve Çene Cerrahi uzmanlık öğrencileri ve uzmanları için yararlı olabilir. Kitabın patoloji uzmanlık öğrencilerine, patoloji uzmanlarına, baş boyun bölgesi patolojisine ilgi ve gereksinim duyan hekimlere ve en önemlisi de kitaptan yararlanan hekimler tarafından tanı konulan ve tedavi edilen hastalara yararlı olmasını diliyorum.