Onkolojide PET-BT

Pozitron Emisyon Tomografisi -Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT), onkoloji uygulamaları içinde kullanımı giderek artan, bulguları ile hasta yönetiminde önemli değişikliklere neden olan noninvaziv bir görüntüleme yöntemidir. Onkoloji pratiğinde, son yıllarda önemi giderek artan riske dayalı ve hedefe yönelik tedavi algoritmalarının uygulanmasında tümörün moleküler yapısının anlaşılması temel öğelerden birisini oluşturmaktadır.

Fiyat için arayınız:
+90 532 214 43 16

Kategoriler:

Yazar Hakkında

Berna Polack

Berna Polack

İÇİNDEKİLER

 1. PET/BT FİZİĞİ VE ENSTRÜMANTASYON
 2. PET RADYOFARMASÖTİKLERİ
 3. BT DEĞERLENDİRİRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER
 4. BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE PET/BT
 5. TİROİT KANSERİNDE PET/BT
 6. AKCİĞER VE PLEVRA TÜMÖRLERİNDE PET/BT
 7. ÖZEFAGUS VE MİDE TÜMÖRLERİNDE PET/BT
 8. GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE PET/BT
 9. KARACİĞER VE PANKREAS TÜMÖRLERİNDE PET/BT
 10. KOLOREKTAL KANSERLERDE PET/BT
 11. MEME KANSERİNDE PET/BT
 12. JİNEKOLOJİK TÜMÖRLERDE PET/BT
 13. PROSTAT KANSERİNDE PET/BT
 14. YUMUŞAK DOKU VE KEMİK TÜMÖRLERİNDE PET/BTT
 15. LENFOMA’DA PET/BT
 16. MULTİPL MYELOMA’DA PET/BT
 17. PEDİYATRİK TÜMÖRLERDE PET/BT
 18. NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE PET/BT
 19. MALİGN MELANOMA’DA PET/BT
 20. PRİMERİ BİLİNMEYEN TÜMÖRLERDE PET/BT
 21. RADYOTERAPİ PLANLAMADA PET/BT
 22. F-18 FDG PET/BT ONKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA KILAVUZU
 23. YÜRÜRLÜKTE OLAN SAĞLIK UYGULAMA TEŞKİLATI PET/BT ENDİKASYONLARI

BÖLÜM EDİTÖRLERİ VE YAZARLAR

Prof. Dr. Berna Polack
Doç. Dr. Bilge Volkan Salancı
Dr. Emine Acar
Uzm. Dr. Emre Demirci
Yrd. Doç. Dr. Erdem Sürücü
Doç. Dr. Esma Akın
Uzm. Dr. Fuat Nurili
Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun
Doç. Dr. Handan Tokmak
Uz. Dr. Kezban Berberoğlu
Prof . Dr. Levent Kabasakal
Ecz. Yrd. Doç. Dr. Meltem Ocak
Doç. Dr. Murat Fani Bozkurt
Doç. Dr. Murat Tuncel
Prof. Dr. Mustafa Demir
Doç. Dr. Ömer Aras
Doç. Dr. Özhan Özdoğan
Prof. Dr. Recep Bekiş
Doç. Dr. Yasemin Şanlı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Demir


EDİTÖR

Prof. Dr. Berna Polack

Pozitron Emisyon Tomografisi -Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT), onkoloji uygulamaları içinde kullanımı giderek artan, bulguları ile hasta yönetiminde önemli değişikliklere neden olan noninvaziv bir görüntüleme yöntemidir. Onkoloji pratiğinde, son yıllarda önemi giderek artan riske dayalı ve hedefe yönelik tedavi algoritmalarının uygulanmasında tümörün moleküler yapısının anlaşılması temel öğelerden birisini oluşturmaktadır. PET/BT, tümördeki moleküler ve yapısal değişiklikleri birarada değerlendirmeye olanak sağlayarak tümörün fizyopatolojik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Uluslararası ve ulusal onkoloji uygulama rehberlerinde hasta yönetiminin tanı, evreleme, tedavi yanıtı ve yineleyen tümörü değerlendirme algoritmalarında PET/BT’nin yerini almaya başladığı görülmektedir. PET/BT’nin onkolojideki kullanımı, cihazın teknik özelliklerinin ve radyofarmasötiklerin gelişimine paralel olarak gelecekte daha da artacaktır.

PET/BT’nin klinik uygulamalar için sağlayabileceği yararlar, cihazın teknik özellikleri ve radyofarmasötik özellikleri yanısıra, kullanıcıların bu görüntüleme yöntemi ile ilgili bilgi, deneyim ve yorumuna da bağlıdır. “Onkolojide PET/BT” kitabının yazılmasındaki temel hedef, PET/BT’yi cihaz ve radyofarmasötik özelliklerinden, ana onkolojik konu başlıkları altında endikasyonları, değerlendirme yöntemleri ile klinik kullanımına kadar geniş bir yelpazede ele alıp, en güncel bilgilerle bir kaynak eser yaratmaktır. Bu kitaba emek veren birbirinden seçkin ve konularında uzman hocalarımız kendi dilimizde, kendi deneyimimizle güncel literatürü birleştirerek ve eğitici vaka örnekleri kullanarak PET/BT’nin doğru kullanımı ve yorumu için temel bir kaynak eser oluşturmayı hedeflemişlerdir. Kitabın yazımında görev alarak, büyük bir emek ve titizlikle bölümlerini hazırlayan öğretim üyesi, uzman ve uzmanlık öğrencisi arkadaşlarıma en derin şükranlarımı sunuyorum. Kitabın baskıya hazırlık aşamasında destek ve yardımlarından dolayı değerli meslektaşım Prof. Dr. Recep Bekiş’e çok teşekkür ediyorum. Kitabın basımını gerçekleştiren O’tıp Yayınevi’ne başta Samuray Atacan ve Ali Çalış olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Kitabın onursal önsözünü yazmayı kabul ederek bize şeref veren, pekçok Türk nükleer tıp uzmanı ve öğretim üyesini üniversitesinde konuk ederek eğitimlerine katkıda bulunan duayen nükleer tıp hocası Sayın Prof. Dr. Abass Alavi’ye şükranlarımı sunuyorum.

Kitabın hazırlık aşamasında gösterdikleri sabır, sonsuz sevgi ve destek için sevgili eşim Andreas C Polack ve sevgili kızım Gökçe Polack’a çok teşekkür ediyorum.

“Onkolojide PET/BT” nin nükleer tıp hekimlerinin yanısıra, onkolojiye gönül veren ve PET/BT’yi hastalarının değerlendirmesinde kullanan veya kullanmayı planlayan tüm hekimlerimiz için yararlı bir temel kaynak eser olmasını diliyorum. Onkoloji gibi güç bir alanda, hekimlerinden tedavi ve umut bekleyen hastalarımıza hep birlikte yardımcı olmak en büyük arzumuz ve hedefimizdir.